Til hovedinnhold

Linn Thøring

Master of science

Linn Thøring

Master of science

Linn Thøring
Telefon: 976 80 754
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1617060

USSiT er et prosjekt i samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune med ev varighet 1. september 2015 - 31. desember 2018. Evalueringen er således gjort før prosjektet er sluttført. Mål med USSIT: I prosjektperioden skal det utvikles et tett samarbeid ...

År 2018
Type Rapport/avhandling