Til hovedinnhold

Torfinn Solvang

Forsker

Torfinn Solvang

Forsker

Torfinn Solvang
Telefon: 993 57 291
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1740800

To reach the goal of an industrialised macroalgae industry in Norway and other high-cost countries in the near future, a standardised seedling production method to improve quality control and predictability of cultivated biomass is essential. A total of 11 different treatments for seeding twine or r...

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1676203

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurder...

Forfattere Erikson Ulf Gøran Solvang Torfinn Schei Marte Ag Siri Strand Amund Aalberg Kristian
År 2018
Type Rapport/avhandling