Til hovedinnhold

Ingeborg Ratvik

Rådgiver

Ingeborg Ratvik

Rådgiver

Ingeborg Ratvik
Telefon: 952 10 591
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1499515

The oceans will become the major contributor to the needed increase in global food production towards 2050. The fish farming industry is characterised by operations that are susceptible to changing weather, wind and currents, and face challenges when it comes to safety for fish and personnel. Previo...

Forfattere Holmen Ingunn Marie Utne Ingrid Bouwer Haugen Stein Ratvik Ingeborg
År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496848

NTVA, DKNVS og SINTEF utarbeidet i 2012 perspektivanalysen "Verdiskaping basert på produktive hav i 2050". Rapporten viser at det i 2050 forventes en samlet omsetningsverdi fra de biologisk baserte næringene (fiskeri, lakseoppdrett, leverandørindustri, ingrediensindustri, ta...

Forfattere Almås Karl Andreas Ratvik Ingeborg
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1486417

SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av verdiskaping og sysselsetting, inkludert ringvirkninger V...

Forfattere Winther Ulf Tiller Rachel Ratvik Ingeborg Bull-Berg Heidi Vik Lars Harald Grindvoll Inger Lise Tyholt
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493712

Metodeutvikling for vurdering av frimerkeplanlegging for havbruk i norske kystkommuner. Formålet med rapporten er å utvikle og teste en metodikk for kartlegging og evaluering av areal planer for sjøområdene i norske kommuner med fokus pa havbruksnæringens rammebetingelser. M...

Forfattere Tiller Rachel Ratvik Ingeborg Torgnes Arnfinn
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493641

I både fiskeflåten og fiskeindustrien er det omfattende strukturendringer. Antall enheter er redusert. For fiskeflåten refererer dette til ulike strukturtiltak mens fiskeindustrien er deregulert samt at norsk kostnadsniva, globalisering og markedsorientering har fått alt stø...

År 2015
Type Rapport/avhandling