Til hovedinnhold

Hanne Digre

Forskningssjef

Hanne Digre

Forskningssjef

Hanne Digre
Telefon: 957 26 482
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1781058

On-board live storage of Atlantic cod caught by trawl was evaluated as a potential method to improve the color characteristics of fillets. Before slaughter and processing, the fish were: (i) stored live for 3–6 h, (ii) kept in dry bin, or (iii) stored on deck for 5 h post capture (without bleeding)....

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1610886

The catch of marine whitefish is typically seasonal, whereas the land based processing industry has a need for all-year stable supply of raw materials. This challenge can be met by applying fish frozen at sea. When using frozen fish, the methods employed for thawing may influence the safety and qual...

Forfattere Tveit Guro Møen Roiha Irja Sunde Jónsson Ásbjörn Backi Christoph Josef Erikson Ulf Gøran Digre Hanne Lunestad Bjørn Tore Karlsdóttir Magnea Guðrún
År 2018
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497124

Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFi...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497071

Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende aktiviteter. • Laboriatorieforsøk for å relat...

Forfattere Tveit Guro Møen Solvang-Garten Torfinn Eilertsen Aleksander Digre Hanne
År 2017
Type Rapport/avhandling