Til hovedinnhold

Robert Wolff

Sivilingeniør

Robert Wolff

Sivilingeniør

Robert Wolff
Telefon: 994 49 579
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Ålesund

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1724905

There is a large potential in increased export of seafood from Norway and one of the categories that yet is little explored is live crustaceans. Transport of living animals requires extra precautions regarding the health and well-being of the animal. In this study, Norway lobster (Nephrops norvegicu...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1275147

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1510837

Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet. Det ble gjennomført forsøk i laborato...

År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268803

Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje av høy kvalitet. Det er også gjennomført en markedskartlegging og en lønnsomhetsbetraktning for selolje. Om man klarer å produsere og distribuere en selolje med høy kvalitet anses markedssegmentet ber...

År 2013
Type Rapport/avhandling