Til hovedinnhold

Kevin Frank

Leder SINTEF ACE

Kevin Frank

Leder SINTEF ACE

Kevin Frank
Telefon: 982 46 837
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1817579

Selv om fiskeri- og havbruksnæringene er anerkjent som viktige bidragsytere til den globale produksjonen av sjømat, er de imidlertid også kjent for å ha større HMS-utfordringer og jobbrelaterte skader enn andre industrisegmenter. En økning av automasjonsnivået i gj...

År 2020
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1792393

The escape of small smolt through farm cage netting is a major challenge faced by the Norwegian salmon farming industry. Escape can occur when the smolt placed in the cages are smaller than the size estimated by the farmers. Furthermore, one may assume wrong mesh-properties as the cage netting chang...

Forfattere Sistiaga Manu Berrondo Herrmann Bent Forås Eskil Frank Kevin Sunde Leif Magne
År 2020
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1817583

Fisheries and fish farming are important global contributors to the production of seafood for human consumption. These industries are also known for substantially higher HSE risks and work-related injury frequencies which implies that increasing the automation level of high-risk operations within fi...

År 2019
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1743256

Within this paper we describe an unmanned aerial vehicle (UAV) based method to estimate the spatial feed pellet distribution in salmon fish-cages and exploit it within a case study to determine the radial pellet distribution for different rotor spreaders and blower configurations. Compared to previo...

Forfattere Lien Andreas Myskja Schellewald Christian Stahl Annette Frank Kevin Skøien Kristoffer Rist Tjølsen Jan Inge
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1738739

To avoid the negative impacts caused by biofouling development, aquaculture nets around the world are periodically cleaned using high-pressure washers. Net cleaning is labour-intense and costly, can damage antifouling coatings on the nets, and pose contamination as well as fish health and welfare ri...

Forfattere Bloecher Nina Frank Kevin Bondø Morten Steen Ribicic Deni Endresen Per Christian Su Biao Floerl Oliver
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1642041

Forfattere Finstad Bengt Solberg Ingrid Berntsen Johan Henrik Hårdensson Diserud Ola Håvard Frank Kevin Helgesen Kari Marie Olli Bråthen Kristoffersen Anja Nytrø Ane Vigdisdatter Revie Crawford W. Jeong Jaewoon SivertsgÅrd rolf Solvang Torfinn Sunde Leif Magne Thorvaldsen Trine Uglem Ingebrigt Mo Tor Atle
År 2018
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1618577

For å overvåke forekomst av lakselus i oppdrettsanleggene er oppdretterne pålagt å telle lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på fisken i henhold til Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, også kjent som lakselusforskriften. Dagens regelverk for gjennomf...

Forfattere Berntsen Henrik H. Sivertsgård Rolf Uglem Ingebrigt Pettersen Oskar Frank Kevin Solberg Ingrid Finstad Bengt
År 2018
Type Rapport/avhandling