Til hovedinnhold

Kevin Frank

Leder SINTEF ACE

Kevin Frank

Leder SINTEF ACE

Kevin Frank
Telefon: 982 46 837
E-post:
Avdeling: Havbruk
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1869306

The majority of present marine finfish production is conducted in flexible net cages which can deform when they are subjected to water movements generated by currents. The ability to monitor net deformation is important for performing cage operations and evaluation of fish health and welfare under...

År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1792393

The escape of small smolt through farm cage netting is a major challenge faced by the Norwegian salmon farming industry. Escape can occur when the smolt placed in the cages are smaller than the size estimated by the farmers. Furthermore, one may assume wrong mesh-properties as the cage netting...

Forfattere Manu Berrondo Sistiaga Bent Herrmann Eskil Forås Kevin Frank Leif Magne Sunde
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1817579

Selv om fiskeri- og havbruksnæringene er anerkjent som viktige bidragsytere til den globale produksjonen av sjømat, er de imidlertid også kjent for å ha større HMS-utfordringer og jobbrelaterte skader enn andre industrisegmenter. En økning av automasjonsnivået i gjennomføringen av...

År 2020
Type Populærvitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1817583

Fisheries and fish farming are important global contributors to the production of seafood for human consumption. These industries are also known for substantially higher HSE risks and work-related injury frequencies which implies that increasing the automation level of high-risk operations within...

År 2019
Type Populærvitenskapelig foredrag