Til hovedinnhold

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund
Telefon: 911 32 735
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1816584

External damages are indicators of the overall quality of fish and fish welfare. Haddock is an important commercial species widespread in the North Atlantic, but few studies related to quality have been carried out on this species. We studied the levels of external damages on haddock captured with a...

Forfattere Sistiaga Manu Herrmann Bent Brinkhof Jesse Larsen Roger B. Jacques Nadine Santos Juan Gjøsund Svein Helge
År 2020
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493652

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet ...

Forfattere Sistiaga Manu Berrondo Schei Marte Gjøsund Svein Helge Hansen Kurt Vollstad Jørgen Grimsmo Leif
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1501292

In 2013, new knowledge on semi-pelagic trawling has been created in MultiSEPT project. The achievements in the project have been possible because of extensive cooperation between the scientific and industrial partners. This report briefly describes the activities carried out in the MultiSEPT project...

Forfattere Grimaldo Eduardo Sistiaga Manu Berrondo Gjøsund Svein Helge Jensen Jørgen Haavind Rindahl Lasse Vollstad Jørgen Reite Karl Johan
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493783

Prosjektet New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine ble initiert for å se på mulige synergier og gevinster ved å kombinere trål og snurrevad teknologi og operasjon. Prosjektet har bestått av flere delprosjekt med forskjellig faglig i...

År 2014
Type Rapport/avhandling