Til hovedinnhold

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund
Telefon: 911 32 735
E-post:
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1828701

Damage incurred during the catch process is an indicator of the overall quality of fish and fish welfare. Because catch quality is difficult to improve once it has deteriorated, it is important to preserve quality during the catch process. Atlantic cod (Gadus morhua) is the most important species in...

Forfattere Jesse Brinkhof Bent Herrmann Manu Sistiaga Roger B. Larsen Nadine Jacques Svein Helge Gjøsund
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1493652

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånso...

Forfattere Manu Berrondo Sistiaga Marte Schei Svein Helge Gjøsund Kurt Hansen Jørgen Vollstad Leif Grimsmo
År 2015
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1492807

På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører kontaktet FHF SINTEF Fiskeri og havbruk for en innledende studie av hvorvidt flotasjon av frittsvømmende stadier av lakselus (luselarver) kan redusere sannsynligheten for at de slipper inn lakseanlegg. Målsetningen med prosjektet var å gjennomføre k...

Forfattere Torfinn Solvang-Garten Morten Steen Bondø Svein Helge Gjøsund
År 2015
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1132286

A new bottom trawl gear consisting of semicircular HDPE sections, "Semi-circle spreading gear" - SCSG provides approx. 9% more spreading than a rockhopper gear. Tank experiments and video filming has shown that SCSG is very stable while towing, and that it is not sensitive to variations in the riggi...

Forfattere Eduardo Grimaldo Manu Berrondo Sistiaga Svein Helge Gjøsund Roger B. Larsen
År 2014
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1132274

A sorting grid section with a combination of a grid, a lifting panel and guiding panel potentially reduce the water flow, and can provoke that fish start to accumulate in front of the grid. Small scale tests measured the reduction in water flow, and fishing trials under commercial showed that the li...

Forfattere Eduardo Grimaldo Manu Berrondo Sistiaga Bent Herrmann Roger B. Larsen Svein Helge Gjøsund
År 2014
Type Vitenskapelig foredrag