Til hovedinnhold

Ulf Gøran Erikson

Seniorforsker

Ulf Gøran Erikson

Seniorforsker

Ulf Gøran Erikson
Telefon: 982 45 031
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1781058

On-board live storage of Atlantic cod caught by trawl was evaluated as a potential method to improve the color characteristics of fillets. Before slaughter and processing, the fish were: (i) stored live for 3–6 h, (ii) kept in dry bin, or (iii) stored on deck for 5 h post capture (without bleeding)....

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1724905

There is a large potential in increased export of seafood from Norway and one of the categories that yet is little explored is live crustaceans. Transport of living animals requires extra precautions regarding the health and well-being of the animal. In this study, Norway lobster (Nephrops norvegicu...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1695908

Despite the possible increase in use of anionic polyacrylamide (APAM) in enhanced oil recovery operations, very little relevant information regarding ecotoxicity exists. The current study assessed acute and sub-lethal toxicity in sensitive early life stages (ELS) of Atlantic cod (Gadus morhua) expos...

Forfattere Erikson Ulf Gøran Truong Hanh TM Le Dung V Pham Phuong D Svennevig Niels Phan Van T
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1676203

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurder...

Forfattere Erikson Ulf Gøran Solvang Torfinn Schei Marte Ag Siri Strand Amund Aalberg Kristian
År 2018
Type Rapport/avhandling