Til hovedinnhold

Gjert Hovland Rosenlund

Forsker

Gjert Hovland Rosenlund

Forsker

Gjert Hovland Rosenlund
Telefon: 480 28 129
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder