Til hovedinnhold

Anniken Solem

Forsker

Anniken Solem

Forsker

Anniken Solem
Telefon: 984 62 063
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1632081

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbe...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1589488

Many see retrospectives as the most important practice of agile software development. Previous studies of retrospectives have focused on pro- cess and outcome at team level. In this article, we study how a large-scale agile development project uses retrospectives through an analysis of retrospective...

Forfattere Dingsøyr Torgeir Mikalsen Marius Solem Anniken Vestues Kathrine
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459654

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, leder...

Forfattere Finnestrand Hanne Gudrun Magerøy Kristoffer Ravn Johan Elvemo Solem Anniken Øyum Lisbeth
År 2016
Type Rapport/avhandling