Til hovedinnhold

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne
Telefon: +47 415 55 619
E-post:
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1759970

Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease with a highly variable course, and patients face a large number of health professionals during treatment and follow-up. We introduce a methodology for detailed analysis and visualisation of patient journeys. The purpose was to gain insight into MS-patient...

Forfattere Ragnhild Halvorsrud Mette Røhne Elisabeth Gulowsen Celius Stine Marit Moen Frode Strisland
År 2019
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1549329

Norge står foran en stor endring av befolkningens aldersprofil og antall eldre vil doble seg de neste 20 årene, noe som potensielt betyr en betydelig vekst i behovet for helsetjenester. Det er behov for å tilby helsehjelp på nye, mer effektive og bærekraftige måter. Frivillige er pekt på som en ress...

Forfattere Mette Røhne Sigrid Nedkvitne Lene Sælen
År 2018
Type Rapport