Til hovedinnhold

Petter Risholm

Seniorforsker

Petter Risholm

Seniorforsker

Petter Risholm
Telefon: +47 958 95 329
E-post:
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1648129

High-quality video observations are very much needed in underwater environments for the monitoring of several ecosystem indicators and to support the sustainable development and management of almost all activities in the ocean. Reliable video observations are however challenging to collect, because ...

Forfattere Mariani Patrizio Quincoces Inaki Haugholt Karl Henrik Chardard Yves Visser André W. Yates Chris Piccino Giuliano Reali Giancarlo Risholm Petter Thielemann Jens T
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1620929

We present a range-gated camera system designed for real-time (10 Hz) 3D estimation underwater. The system uses a fast-shutter CMOS sensor (1280×1024 1280×1024 ) customized to facilitate gating with 1.67 ns (18.8 cm in water) delay steps relative to the triggering of a solid-state actively...

Forfattere Risholm Petter Thorstensen Jostein Bruun Thielemann Jens T Kaspersen Kristin Tschudi Jon Yates Chris Softley Chris Abrosimov Igor Alexander Jonathan Haugholt Karl Henrik
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1510497

Active illumination 3D imaging systems based on Time-of-flight (TOF) and Structured Light (SL) projection are in rapid development, and are constantly finding new areas of application. In this paper, we present a theoretical design tool that allows prediction of 3D imaging precision. Theoretical exp...

Forfattere Bouquet Grégory Thorstensen Jostein Bruun Bakke Kari Anne Hestnes Risholm Petter
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1336016

NIFS (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) er et felles satsingsområde mellom etatene Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. På vegne av NIFS har SINTEF utført en kartlegging av erfaringer og potensial for anvendelser av droneteknologi innen nat...

Forfattere Grøtli Esten Ingar Transeth Aksel Andreas Gylland Anders Samstad Risholm Petter Bergh Ida Soon Brøther
År 2014
Type Rapport/avhandling