Til hovedinnhold

Silje Bøthun

Forsker

Silje Bøthun

Forsker

Silje Bøthun
Telefon: 480 33 462
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1510791

Bakgrunn og problemstilling: Personer med kognitiv svikt og orienteringsvansker kan ha nytte av lokaliseringsteknologi (GPS) for å kunne bevege seg trygt omkring på egen hånd. Denne artikkelen beskriver brukeres refleksjoner over det å være bærer av en GPS-enhet. Hvorda...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1685957

Kommunene ønsker gjennom sine tjenester å legge til rette for en trygg og meningsfull hverdag for personer med demens. Utvikling og etablering av en varslings- og lokaliseringstjeneste er et viktig ledd i dette arbeidet. Tjenesten er kompleks da den forutsetter et tett samspill mellom bruk...

Forfattere Ausen Dag Svagård Ingrid Storruste Dahl Yngve Bøthun Silje Øderud Tone Dale Øystein Grut Lisbet Landmark Bjørg Eriksen Sissel Fossberg Anne Berit Nyiredy Jannicke Husebø Irene Standal Kristin Brørs Kirsti Fossland Nervik Cecilie lsbrekken Ingunn Johnsen Mariann Borgen Klara Jelsma Renske Berg Turid Mandal Andersson Siv Irene Storma Flenstad Guri Braseth Eli Holthe Torhild
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1294030

People suffering from COPD commonly experience exacerbations leading to hospital admissions. mHealth technologies holds a potential for improved healthcare delivery to this group, with a possible impact on preventing COPD exacerbations. Designing appropriate technology and services for people with C...

Forfattere Das Anita Bøthun Silje Reitan Jarl Dahl Yngve
År 2015
Type Tidsskriftspublikasjon