Til hovedinnhold

Karin Høyland

Seniorforsker

Karin Høyland

Seniorforsker

Karin Høyland
Telefon: 930 28 901
Avdeling: Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1685528

Dette er første delrapport fra forskningsprosjektet som følger etableringen og implementeringen av nytt tverrfaglig institusjonstilbud innen barnevern og psykisk helsevern. Prosjektet ser på første fase av etableringen av to pilotinstitusjoner i Region sør og Region nord. Er...

Forfattere Mandal Roland Wågø Solvår Irene Høyland Karin Paulsen Veronika Melby Line
År 2019
Type Rapport/avhandling