Til hovedinnhold

Sigurd Weidemann Løvseth

Seniorforsker

Sigurd Weidemann Løvseth

Seniorforsker

Sigurd Weidemann Løvseth
Telefon: 411 29 840
Avdeling: Gassteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1764379

Vapor-liquid equilibria (VLE) data of the ternary mixture of CO2 + N2 + CH4 were measured at the isotherms 223 K, 253 K, 273 K, 283 K, and 298 K and for pressures in the range of 0.8 MPa–9.3 MPa. The 62 experimental dew or bubble point data points have been measured using an analytical technique. Fo...

Forfattere Ottøy Sindre Neumann Tobias Stang Hans Georg Jacob Jakobsen Jana Poplsteinova Austegard Anders Løvseth Sigurd Weidemann
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon