Til hovedinnhold

Morten Arnt Hatling

Seniorforsker

Morten Arnt Hatling

Seniorforsker

Morten Arnt Hatling
Telefon: 930 87 709
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459701

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effe...

År 2016
Type Rapport/avhandling