Til hovedinnhold

Eva Lassemo

Forsker

Eva Lassemo

Forsker

Eva Lassemo
Telefon: 948 44 360
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1799826

Dette er den første rapporten fra evalueringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus, som ble innført i januar 2019. Rapporten ser på ansatte fagfolks erfaringer med pakkeforløp første året, knyttet til mål om mer brukermedvirkning, sammenhengende og koordin...

År 2020
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1703976

This current systematic literature review aims to examine what is known about foster parents' needs, satisfaction and perceptions of foster parent training. A systematized search in relevant databases resulted in 13 publications, with mostly quantitative studies, originating from four countries. Res...

Forfattere Kaasbøll Jannike Lassemo Eva Paulsen Veronika Melby Line Ose Solveig Osborg
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon