Til hovedinnhold

Odd Andre Hjelkrem

Forsker

Odd Andre Hjelkrem

Forsker

Odd Andre Hjelkrem
Telefon: 984 82 278
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1681048

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske u...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493075

In this paper we propose a new estimator for calculating the probability of traffic breakdown as a function of traffic demand. Traffic breakdown is a well-studied phenomena within previous literature and is of great importance to traffic planners and controllers. The proposed estimator has an appeal...

År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon