Til hovedinnhold

Odd Andre Hjelkrem

Forsker

Odd Andre Hjelkrem

Forsker

Odd Andre Hjelkrem
Telefon: 984 82 278
E-post:
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1839886

The number of electric vehicles (EV) is increasing rapidly, and it is not yet sure how the grid infrastructure will be built, and how this will affect the power system. One option for charging EVs is a dynamic wireless power transfer (DWPT) system, where EVs can charge while driving. This paper pres...

År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1681048

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske utvikl...

År 2019
Type Rapport