Til hovedinnhold

John Atle Bones

Forskningsleder

John Atle Bones

Forskningsleder

John Atle Bones
Telefon: 932 06 346
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Trondheim