Til hovedinnhold

Siri Mordal

Forsker

Siri Mordal

Forsker

Siri Mordal
Telefon: 928 70 710
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470513

Teacher education for primary and lower secondary schools (GLU) is going through a trans-formation to become more research based. As a support measure for this, NOKUT has commissioned the present study to give an overview of R&D activities and outputs among the 13 higher education institutions o...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452784

Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus. Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfat...

År 2017
Type Rapport/avhandling