Til hovedinnhold

Tom Egil Berland

Seniorrådgiver

Tom Egil Berland

Seniorrådgiver

Tom Egil Berland
Telefon: 930 03 708
Enhet: SINTEF Konsernstab
Avdeling: Økonomi og styring
Kontorsted: Trondheim