Til hovedinnhold

Steinar Refsnæs

Forsker

Steinar Refsnæs

Forsker

Steinar Refsnæs
Telefon: 930 80 154
Avdeling: Elkraftteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1329602

Ved å bruke dobbel loop, så øker stivheten til omføringsloopen slik at egenfrekvensen øker og resonans med vinden unngås/reduseres. Dette gir igjen redusert utsving i omføringsloopen. Simuleringene viser at antall avstandsstykker har stor betydning for å ø...

Forfattere Hellesø Svein Magne Refsnæs Steinar Strømdahl Steinar
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1129225

Norway has approximately 165 000 km of overhead power lines in the distribution grid system, thus numerous structures are representing a high electrocution hazard to birds. With its long coastline and scattered human population, a significant part of the grid is located in marine environments with h...

Forfattere Bevanger Kjetil Modolv Dahl Espen Lie Gjershaug Jan Ove Magnusson Niklas Refsnæs Steinar
År 2014
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1100075

Avbøtende tiltak for å redusere dødelighet hos fugl i tilknytning til kraftledninger (kollisjon og elektrokusjon - elektrisk sjokk/støt), har vært et sentralt tema i mange år både på grunn av øko-nomiske konsekvenser av strømutfall, og de biologiske ...

Forfattere Bevanger Kjetil Modolv Refsnæs Steinar
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1038404

Overhead lines in areas with sensitive populations of large birds raise demands for protection against bird electrocution (mortal current transfer through the bird bodies), particularly for threatened species like the eagle owl. For the decision making of what protection measures to apply, it is imp...

År 2013
Type Tidsskriftspublikasjon