Til hovedinnhold

Jan Wilhelm Lippestad

Seniorrådgiver

Jan Wilhelm Lippestad

Seniorrådgiver

Jan Wilhelm Lippestad
Telefon: 982 45 132
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1613923

SINTEF, Avdeling Helse legger med dette fram sluttrapport fra følgeevalueringen. Rapporten markerer avslutningen på en følgeevaluering som har pågått i perioden juni 2016 – august 2018. Statusrapportene til Statens helsetilsyn og til de fire utviklingsprosjektene som inngår i følgeevalueringen (Aust...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1457389

I henhold til "Mandat for underveisvurdering av IA‐avtalen" skal IA‐partene i samarbeid innen utgangen av 2016 "foreta en underveisvurdering av status med hensyn til måloppnåelse og gjennomføring og oppfølging av avtalte tiltak og evaluerte forsøk, herunder status for gjennomføring og evaluering av ...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1431144

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram sluttrapport fra evaluering av NAV ordningene med fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov og pleiepengetelefonen. Resultatene viser at det har betydning for brukerne med en fast kontakt i NAV, men det er ikke k...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1457381

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram delrapport fra evaluering av ordningen med fast kontaktperson og pleiepengetelefonen. Delrapporten baserer seg på dokumentgjennomgang og intervjuer (individuelt og gruppe) med leder for piloten i Sør-Trøndelag, et utvalg kontaktperso...

År 2015
Type Rapport/avhandling