Til hovedinnhold

Jan Wilhelm Lippestad

Seniorrådgiver

Jan Wilhelm Lippestad

Seniorrådgiver

Jan Wilhelm Lippestad
Telefon: 982 45 132
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Hvordan fungerer IA-avtalen? Enunderveisoppsummring av status utføt på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1457389

I henhold til "Mandat for underveisvurdering av IA‐avtalen" skal IA‐partene i samarbeid innen utgangen av 2016 "foreta en underveisvurdering av status med hensyn til måloppnåelse og gjennomføring og oppfølging av avtalte tiltak og evaluerte forsøk, herunder status for gjennomføring og evaluering av ...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trøndelag", og Pleiepengetelefonen. Sluttrapport

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1431144

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram sluttrapport fra evaluering av NAV ordningene med fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov og pleiepengetelefonen. Resultatene viser at det har betydning for brukerne med en fast kontakt i NAV, men det er ikke k...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Hvordan fungerer IA-avtalen? En underveisoppsummering av status utført på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1430087

I henhold til "Mandat for underveisvurdering av IA‐avtalen" skal IA‐partene i samarbeid innen utgangen av 2016 "foreta en underveisvurdering av status med hensyn til måloppnåelse og gjennomføring og oppfølging av avtalte tiltak og evaluerte forsøk, herunder status for gjennomføring og evaluering av ...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Between ideals and reality in home-based rehabilitation

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1331725

Setting and objective The growing elderly population and the rising number of people with chronic diseases indicate an increasing need for rehabilitation. Norwegian municipalities are required by law to offer rehabilitation. The aim of this study was to investigate how rehabilitation work is perceiv...

Forfattere Steihaug Sissel Lippestad Jan Wilhelm Werner Anne
År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Evaluring av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trønelag" og "Pleiepenedelefonen" Delrapport november 2015

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1457381

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram delrapport fra evaluering av ordningen med fast kontaktperson og pleiepengetelefonen. Delrapporten baserer seg på dokumentgjennomgang og intervjuer (individuelt og gruppe) med leder for piloten i Sør-Trøndelag, et utvalg kontaktperso...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin