Til hovedinnhold

Synne Garnås

Trainee

Synne Garnås

Trainee

Synne Garnås
Telefon: 986 36 763
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1621388

This report is developed within the FlexNett project (2015-2018) and summaries the results from the demonstration sites focusing on batteries, located both at BKK Nett, NTE Nett and the municipality of Hvaler. The FlexNett project aimed to contribute to increased flexibility in the future smart dist...

Forfattere Sæle Hanne Istad Maren Kristine Garnås Synne
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1579112

Denne rapporten har som formål å undersøke muligheten for en spennings-reguleringsstrategi som minimerer overføringstapet i distribusjonsnettet. Tanken bak en slik spenningsreguleringsstrategi er å regulere spenningsnivået i distribusjonsnettet periodevis høyt og l...

Forfattere Torsæter Bendik Nybakk Garnås Synne Høverstad Boye Annfelt
År 2018
Type Rapport/avhandling