Til hovedinnhold

Hanne Digre

Forskningssjef

Hanne Digre

Forskningssjef

Hanne Digre
Telefon: 957 26 482
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497124

Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFish - Market adapted production conc...

Forfattere Digre Hanne
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480894

This is the final report of the project ProHealthPelagic (2012-2015) funded by the Norwegian Research Council, BIONÆR. The project aim was to investigate potential changes in well documented and tentative health promoting compounds present in herring and mackerel throughout processing operations lik...

Forfattere Digre Hanne
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1481941

Resultatene prosjektet har oppnådd kan oppsummeres slik: • Det er etablert et internasjonalt nettverk innenfor fiskevelferd, atferd, stress og produktkvalitet av oppdrettslaks med forskere fra fem land; AVS Chile (Chile), Memorial University of Newfoundland og University of British Columbia (Canada)...

Forfattere Digre Hanne
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497090

Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Dette er 3. sesongen studien gjennomføres. Resultatene viser at det var høyere andel fangstska...

Forfattere Digre Hanne
År 2014
Type Rapport/avhandling