Til hovedinnhold

Ulf Winther

Spesialrådgiver

Ulf Winther

Spesialrådgiver

Ulf Winther
Telefon: 913 16 122
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1486417

SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av verdiskaping og sysselsetting, inkludert ringvirkninger Viktige utviklingstrekk fo...

Forfattere Winther Ulf
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492688

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av fire ulike alternativer for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen er analysert og vurdert. I tillegg til de tre alternativene som er presentert i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat datert 7. november 2014, h...

Forfattere Winther Ulf
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1547397

SINTEF Fiskeri og havbruk og Kontali Analyse har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet gjennomført en analyse av potensialet for verdiskaping basert på produksjonen av oppdrettet laks og ørret i Norge. De viktigste områdene som er vurdert er: • Økt grad av foredling • Økt bruk av restråstoff ...

Forfattere Winther Ulf
År 2011
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1560337

SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med Bioforsk Nord og Nofuna Marked gjennomført en vurdering av mulighetene for økt vekst innen innlandsoppdrett i Norge. Følgende arter er vurdert: Røye, ørret, sik, regnbueørret, gjørs, abbor og lake. Studien gir en oversikt over innlandsoppdrett i Norge og i an...

Forfattere Winther Ulf
År 2010
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1560263

SINTEF Fiskeri og havbruk AS (SINTEF) har bistått Bodø kommune med å gi innspill til hvilke valgmuligheter har Bodø kommune når det gjelder innhold i en konsekvensutredning for Skjerstadfjorden og Saltstraumen. SINTEF har også gitt innspill til de viktigste temaene i problemstillingene konsekvensutr...

Forfattere Winther Ulf
År 2010
Type Rapport/avhandling