Til hovedinnhold

Ulf Winther

Spesialrådgiver

Ulf Winther

Spesialrådgiver

Ulf Winther
Telefon: 913 16 122
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1486417

SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av verdiskaping og sysselsetting, inkludert ringvirkninger Viktige utviklingstrekk fo...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492688

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av fire ulike alternativer for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen er analysert og vurdert. I tillegg til de tre alternativene som er presentert i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat datert 7. november 2014, h...

Forfattere Winther Ulf Richardsen Roger Brandvik Ruth Kongsvik Liabø Lars Viken Andreas Bull-Berg Heidi Vik Lars Harald
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496593

SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Bjørn Asheim gjennomført en analyse av innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Analysen vii inngå i det faglige grunnlaget til utvalget som foretar en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår. ...

Forfattere Winther Ulf Olafsen Trude Henriksen Kristian Asheim Bjørn Terje
År 2014
Type Rapport/avhandling