Til hovedinnhold

Bendik Toldnes

Forsker

Bendik Toldnes

Forsker

Bendik Toldnes
Telefon: 982 22 480
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496501

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som gir ...

Forfattere Toldnes Bendik
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268900

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 ""Automatisk bløgging av villfisk"" i prosjektet ""Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy"" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som ...

Forfattere Toldnes Bendik
År 2014
Type Rapport/avhandling