Til hovedinnhold
Norsk English

Nye Omega3-produkter fra silderåstoff (SildeOmega3)

I 2011 ble det generert 238 000 tonn biprodukter fra pelagisk sektor, og dette råstoffet gikk i all hovedsak til de tradisjonelle fôrmidlene fiskemel og fiskeolje. Overordnet idé i prosjektet er å utnytte det unike marine silderåstoffet til spesialprodukter innen helsekostbransjen.

Kontaktperson

Ettersom biråstoff fra pelagisk industri kommer fra næringsmiddelgodkjent råstoff og produksjon, er det ønskelig og mulig å opprettholde denne kvaliteten også på produkter som kan produseres fra dette råstoffet.

Høsten 2008 startet EPAX arbeidet med å vurdere sildeolje som mulig råstoff for spesialprodukter innen helse og ernæring. Med støtte fra stiftelsen RUBIN (2008-2011) kom det i to prosjekter frem svært positive resultater. Videre fikk EPAX i 2011 økonomisk tilskudd fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til et treårig prosjekt med samme tema. Prosjektet ledes av Iren Stoknes hos EPAX. SINTEF, Neperdo Biomarine og EPAX har koordineringsroller i hhv tre arbeidspakker:

1. Produksjon av høykvalitets sildeolje (Utvinning, raffinering, stabilisering).

2. Prosesser for oppkonsentrering av omega3-fettsyrer og monoumettede fettsyrer.

3. Utvinning av fosfolipider.

SINTEFs rolle i prosjektet er å produsere høykvalitetsprodukter (råolje og grakse med lav grad av oksidasjon og høy stabilitet) som EPAX kan prosessere videre til potensielle høyverdiprodukter. Gjennom labforsøk og forsøk utført i pilotskala (ved bruk av Mobile SeaLab Container) vil SINTEF studere effekt av ulike produksjonsbetingelser på kvaliteten av produsert olje. I tillegg vil ulike strategier for å stabilisere sildeoljen (under og etter produksjonen) og effekt av ulike raffineringstrinn bli evaluert. Neperdo Biomarine og EPAX og har koordineringsrolle for arbeidspakkene som omhandler henholdsvis produksjon av konsentrater og utvinning av fosfolipider fra produsert grakse. Prosjektet vil kunne bidra til å øke verdien av sildefangstene og skape arbeidsplasser langs kysten.

Prosjektet finansieres av EPAX og Regionalt Forskningsfond Midt-Norge.

Mobile SeaLab – mobilt produksjonsanlegg for fiskeolje og proteinfraksjoner

 Mobile SeaLab- mobilt produksjonsanlegg for fiskeolje og proteinfraksjoner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2011 - 31.12.2013

Prosjektdeltakere

EPAX

SINTEF

Neperdo Biomarine

Møreforskning

DTU

Århus Universitet

Utforsk fagområdene