To main content

Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport - 2020:01294 A

Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport - 2020:01294 A

Category
Report
Abstract
Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten.


Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant fiskere som er alene om bord. Prosjektet har også vist at eksisterende løsninger for nødstopp ikke utviklet for bruk på fiskefartøy, og at løsninger for automatisk varsling ved over bord ulykker som dekker behovene som er avdekket i dette prosjektet, ikke finnes på markedet i dag.


Forutsetning for nye løsninger er at yrkesfiskere vurderer de som hensiktsmessige, brukervennlige, godt utprøvd og pålitelige. En teknologisk løsning for varsling bør standardiseres og godkjennes, og det må være en døgnåpen mottaker av varsel fra fiskefartøy. Dokumenter, intervju med fiskere og erfaringer fra relevante aktører er lagt til grunn for anbefalinger til hvordan løsninger for nødstopp og varsling bør utformes. Anbefalingene er presentert som to kravspesifikasjoner, en for nødstopp og en for varsling.
Client
  • The Norwegian Seafood Research Fund / 901646
Language
English
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Unknown
Year
Publisher
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-14-06446-9