Til hovedinnhold

Kevin Frank

Seniorforsker

Kevin Frank

Seniorforsker

Kevin Frank
Telefon: 982 46 837
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1351626

Fôret er den største innsatsfaktoren når det gjelder ressurser som nedlegges i produksjon av laks, og står for omtrent halvparten av produksjonskostnadene. Fôringrediensene er gjenstand for en betydelig knapphet på verdensbasis, og med hensyn til bærekraft, spesielt når det gjelder framtidens situas...

Forfattere Frank Kevin
År 2016
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1512643

Påvirkningene av et skjørt på strømbildet rundt en oppdrettsmerd ble testet og dokumentert i fullskala. Selve skjørtet skal skjerme mot lakselus og er en presenning som går ned til 5 m dybde (Permaskjørt) rundt hele merden. I vårt tilfelle, en merd med 157 m omkrets og vanlig fisketetthet. Vannstrøm...

Forfattere Frank Kevin
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268750

An overview of tested methods for monitoring net‐deformation,  ‐forces and distribution offish in commercial scale aquaculture research facilities is given. Method specific practical andprinciple aspects are discussed and concluded towards further application of combined setups.The document is under...

Forfattere Frank Kevin
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268703

Påvirkningene av et skjørt på strømbildet rundt en oppdrettsmerd ble testet og dokumentert i fullskala. Selve skjørtet skal skjerme mot lakselus og er en presenning som går ned til 5 m dybde (Permaskjørt) rundt hele merden. I vårt tilfelle, en merd med 157 m omkrets og vanlig fisketetthet. Vannstrøm...

Forfattere Frank Kevin
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1531484

An extensive 3D-mesh of O2-probes was deployed in a cage and allows an overview of the O2-content in the whole cage volume. This O2 distribution is statistically analyzed and its gradients discussed in time and location. In addition, current meters and a current profiler allow to discuss the oxygen ...

Forfattere Frank Kevin
År 2012
Type Rapport/avhandling