Til hovedinnhold

Zsolt Volent

Seniorforsker

Zsolt Volent

Seniorforsker

Zsolt Volent
Telefon: 926 40 330
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1526197

In the salmon industry chemical delousing is done by enclosing the cage in a tarpaulin, and then mixing the chemical agent in the enclosed water volume. Correct dosage is important to obtain the wanted effect, and in order to calculate the correct dose of the agent the volume of the enclosed water i...

Forfattere Volent Zsolt
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496668

Målet med seminaret var å belyse hvordan skjørt oppfører seg under vannflaten, samt erfaringer med bruk av luseskjørt. Modellforsøkene fokuserte på å demonstrere dukens og merdens bevegelser i strøm og bølger, samt kreftene som virker på forankringen. Under forsøkene ble det hensyntatt forskjellige ...

Forfattere Volent Zsolt
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496972

Det er avgjørende å ha god kontroll på volumet under en avlusing, for å kunne beregne innblanding av lusemidler, slik at en oppnår ønsket behandlingskonsentrasjon. En for høy konsentrasjon kan skade fisken, og for lav konsentrasjon kan fore til at lusa overlever, og utvikler resistens mot middelet. ...

Forfattere Volent Zsolt
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+868103

Monitoring of the coastal environment is vitally important as these areas are of economic value and at the same time highly exposed to anthropogenic influence, in addition to variation of environmental variables. In this paper we show how the combination of bio-optical data from satellites, analysis...

Forfattere Volent Zsolt
År 2011
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1272082

Light from the Sun reaching the Earth and sea surface contains the entire wavelength band from ultraviolet (180-400 nm), visible (400-700 nm) and far into the infrared and radio wave region (>700 nm). The light penetrates into the sea, and gives energy to phytoplankton and macroalgal photosynthes...

Forfattere Volent Zsolt
År 2009
Type Bok