Til hovedinnhold

Ulf Gøran Erikson

Seniorforsker

Ulf Gøran Erikson

Seniorforsker

Ulf Gøran Erikson
Telefon: 982 45 031
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1676203

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurdering av fiskevelferden: fysiolo...

Forfattere Erikson Ulf Gøran
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1598455

The effect of stunning method (percussion or asphyxia) for rainbow trout was evaluated in terms of blood chemistry (glucose and lactate), muscle activity (initial pH), skin and fillet colour, fillet gaping, water content, final pH, and sensory attributes (quality index, QI). After 8 days of ice stor...

Forfattere Erikson Ulf Gøran
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1498507

A new system for gentle transfer of fish (Whooshh Fish Transfer System, WFTS) has been evaluated at the AquaGen Atlantic salmon broodstock premises. Transfer of broodstock between tanks was carried out by WFTS and the traditional hand-carry method which includes a MS-222 anaesthesia step. Transfer o...

Forfattere Erikson Ulf Gøran
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496645

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept for bedøving av fisk om bord på fartøy. Målsetningen var å bedre HMS-forhold...

Forfattere Erikson Ulf Gøran
År 2014
Type Rapport/avhandling