Til hovedinnhold

Marie Elisabeth Gaup Moe

Forskningsleder

Marie Elisabeth Gaup Moe

Forskningsleder

Marie Elisabeth Gaup Moe
Telefon: +47 938 38 733
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1646086

Fault Location, Isolation and System Restoration (FLISR) mechanisms allow for rapid restoration of power to customers that are not directly implicated by distribution network failures. However, depending on where the logic for the FLISR system is located, deployment may have security implications fo...

Forfattere Jaatun Martin Gilje Moe Marie Elisabeth Gaup Per Erik Nordbø
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1548808

Dette notatet beskriver konseptet digital transformatorstasjon, og skisser relevante cyberrelaterte sårbarheter og mottiltak. For grunnleggende sikkerhetsnivå (basisnivå) anbefaler vi at det gjennomføres risikoanalyse med henblikk på cyberangrep for en representativ digital ...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1512045

Cyber insurance has gained less ground in Europe than in the U.S., but with emerging laws and regulations, the prospect of considerable fines for security breaches is pushing many organisations into this market. A qualitative interview study in Norway reveals the main uncertainty factors for organis...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon