Til hovedinnhold

Anniken Solem

Forsker

Anniken Solem

Forsker

Anniken Solem
Telefon: 984 62 063
Avdeling: Økonomi og teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Verdikjede fagarbeider

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459654

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte f...

Forfattere Finnestrand Hanne Gudrun Magerøy Kristoffer Ravn Johan Elvemo Solem Anniken Øyum Lisbeth
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Broutforming på hurtigbåter.Kartlegging av problemer med utforming og funksjonalitet på teknisk utstyr på hurtigbåt-bro

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1153979

Denne rapporten tar for seg kartlegging av broutforming på hurtigbåter. Rapporten bygger på resultater fra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført våren 2014. Målsettingen for undersøkelsen var å kartlegge forhold som er utfordrende i forbindelse med utforming og funksjonalitet på teknisk utstyr på ...

Forfattere Fagerholt Randi Ann Kongsvik Trond Moe Helene Katrine Solem Anniken
År 2014
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin