Til hovedinnhold

Anita Das

Forskningsleder

Anita Das

Forskningsleder

Anita Das
Telefon: 975 99 434
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1685769

Denne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i forbindelse med tjenesteutviklingen når det gjelder avstandsoppfølging av kronisk syke. De fire prosjektene som er blitt fulgt i dette prosjektet er henholdsvis «HelsaMi+» som er blitt tilbudt innbyggere i Trondheim, Malvik, Kl&...

Forfattere Das Anita Reitan Jarl Holbø Kristine Boysen Elin Sundby Ausen Dag
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1614216

We describe the results from a Norwegian case study of the attitudes of community-dwelling lung patients and health response center personnel toward a telecare service for such a patient group. The telecare service was intended to prevent exasperations in patients and employed a digital self-report ...

Forfattere Dahl Yngve Reitan Jarl Das Anita
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1592100

Fastlegene har medisinsk ansvar for alle hjemmeboende pasienter på sin fastlegeliste. Det innebærer at fastlegene har et ansvar for pasienter i alle livets faser, inkludert dem som har behov for palliativ (lindrende) behandling og omsorg. For pasienter som ikke klarer å møte hos ...

Forfattere Melby Line Das Anita
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon