Til hovedinnhold

Marte Fodstad

Forsker

Marte Fodstad

Forsker

Marte Fodstad
Telefon: 926 16 498
Mobil: 926 16 498
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Optimizing day-ahead bid curves in hydropower production

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1454798

In deregulated electricity markets, hydropower producers must bid their production into the day-ahead market. For price-taking producers, it is optimal to offer energy according to marginal costs, which for hydropower are determined by the opportunity cost of using water that could have been stored ...

Forfattere Aasgård Ellen Krohn Naversen Christian Øyn Fodstad Marte Skjelbred Hans Ivar
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Value of multi-market trading for a hydropower producer

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1482595

We present a case study for a price-taking hydropower producer trading in the three short-term energy markets, day-ahead, intra-day and the balancing market. The study uses a scheduling software with a detailed representation of a real Norwegian power plant optimizing the operations and trade for hi...

År 2017
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Water values in future power markets

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1489911

In this paper we elaborate on how a hydropower producer's expected marginal value of water (water value) is affected when considering both sales of energy and reserve capacity in a liberalized market setting. We derive analytical expressions for the water value in this market context, and verify the...

År 2017
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Profitability of a Hydro Power Producer Bidding in Multiple Power Markets

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1331931

The production scheduling of a hydro power producer exposed to the day-ahead, balancing and capacity market is examined to find what profit the producer may achieve by strategically bid in the above mentioned markets. Optimizing the bidding in multiple markets is expected to be increasingly importan...

Forfattere Rasmussen Caroline Hansen Jakob Boye Korpås Magnus Fodstad Marte
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner