Til hovedinnhold

Inger Lise Tyholt Grindvoll

Master i samfunnsøkonomi

Inger Lise Tyholt Grindvoll

Master i samfunnsøkonomi

Inger Lise Tyholt Grindvoll
Telefon: 917 58 786
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1486417

SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av verdiskaping og sysselsetting, inkludert ringvirkninger V...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479049

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele ver...

Forfattere Richardsen Roger Sønvisen Signe Annie Bull-Berg Heidi Grindvoll Inger Lise Tyholt
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1476498

Verdiskapingen totalt i den norske sjømatnæringen, inklusive ringvirkninger var på 93 milliarder kroner i 2016. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det har også vært pen vekst både i fl&#...

Forfattere Richardsen Roger Bull-Berg Heidi Grindvoll Inger Lise Tyholt
År 2017
Type Rapport/avhandling