Til hovedinnhold

Morten Arnt Hatling

Seniorforsker

Morten Arnt Hatling

Seniorforsker

Morten Arnt Hatling
Telefon: 930 87 709
Avdeling: Økonomi og teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459701

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effekter knyttet ti...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+911858

Purpose – Companies desire to improve their team organization by learning from other companies in their sector and adopting “best practice”. Researchers and consultants, who are called on to facilitate these learning processes, are confronted with the real world ambiguity and multiple meanings of “t...

Forfattere Rolfsen Monica Ingvaldsen Jonas A Hatling Morten Arnt
År 2012
Type Tidsskriftspublikasjon