Til hovedinnhold

Tore Nilssen

Spesialrådgiver

Tore Nilssen

Spesialrådgiver

Tore Nilssen
Telefon: 930 58 820
Avdeling: Teknologi og samfunn - Stab
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Demokrati i arbeidslivet : Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+933925

Den norske samarbeidsmodellen er arbeidslivets praktiske samarbeidsferdigheter. Demokratiprosessene i arbeidslivet er sentrale forhold som har stor påvirkning på både samfunnsøkonomi og demokrati, men de får liten oppmerksomhet og blir sjelden satt inn i relevante politiske sammenhenger. Temaet i de...

Forfattere Levin Morten Nilssen Tore Geir Ravn Johan Elvemo Øyum Lisbeth
År 2012
Type Bok
Publikasjon

PALU-meteret: Måling av konkurransekraft gjennom organisatorisk samhandlingskvalitet

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268104

I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet om partssamarbeid og medvirkning. Dette handler ikke bare om sentralt samarbeid, men vel så mye om det konkrete hverdagssamarbeidet i den enkelte bedrift. Dette er hovedinnholdet i den såkalte norske samarbeidsmodellen. Godt p...

Forfattere Nilssen Tore Geir Ravn Johan Elvemo
År 2010
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin