Til hovedinnhold

Vibeke Stærkebye Nørstebø

Forskningsleder

Vibeke Stærkebye Nørstebø

Forskningsleder

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Telefon: 990 10 540
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1581347

Forestry in coastal Norway has traditionally been a marginal activity with a low annual harvest rate. However, the region is now faced with large areas of spruce plantations that will reach harvest maturity within the next 25 years. Due to the poor infrastructure in the region, the current challenge...

Forfattere Flatberg Truls Nørstebø Vibeke Stærkebye Bjørkelo Knut Astrup Rasmus Andreas Søvde Nils Egil
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1506401

SAMMENDRAG Det er i prosjektet utviklet analyseverktøy for skognæringa der man kombinerer effektiv logistikk med analyser av mulighetene for utvidelse av eksisterende industri og utvikling av ny industri, og med ringvirkninger i form av verdiskaping. Analyseverktøyet anvendes på ulike scenarioer uta...

År 2017
Type Rapport/avhandling