Til hovedinnhold

Eva Lassemo

Forsker

Eva Lassemo

Forsker

Eva Lassemo
Telefon: 948 44 360
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1703976

This current systematic literature review aims to examine what is known about foster parents' needs, satisfaction and perceptions of foster parent training. A systematized search in relevant databases resulted in 13 publications, with mostly quantitative studies, originating from four countries. Res...

Forfattere Kaasbøll Jannike Lassemo Eva Paulsen Veronika Melby Line Ose Solveig Osborg
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644649

Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert s...