Til hovedinnhold

Eva Lassemo

Forsker

Eva Lassemo

Forsker

Eva Lassemo
Telefon: 948 44 360
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644649

Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert s...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1618020

Aims: Are potentially traumatic events associated with subsequent disability pension? Traumatic exposure and post-traumatic stress disorder (PTSD) may represent a disabling state with both personal and professional consequences for the affected individual. Despite this, there is a scarcity of resear...

Forfattere Lassemo Eva Sandanger Inger
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon