Til hovedinnhold

Odd Andre Hjelkrem

Forsker

Odd Andre Hjelkrem

Forsker

Odd Andre Hjelkrem
Telefon: 984 82 278
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1681048

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske u...

Forfattere Rohde Tarald Bergsdal Håvard Hjelkrem Odd Andre
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493075

In this paper we propose a new estimator for calculating the probability of traffic breakdown as a function of traffic demand. Traffic breakdown is a well-studied phenomena within previous literature and is of great importance to traffic planners and controllers. The proposed estimator has an appeal...

År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon