Til hovedinnhold

Siri Mordal

Forsker

Siri Mordal

Forsker

Siri Mordal
Telefon: 928 70 710
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

R&D in teacher education milieus. A descriptive mapping of research and development in milieus that educate teachers for primary and lower secondary schools in Norway (GLU).

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470513

Teacher education for primary and lower secondary schools (GLU) is going through a trans-formation to become more research based. As a support measure for this, NOKUT has commissioned the present study to give an overview of R&D activities and outputs among the 13 higher education institutions o...

Forfattere Finne Håkon Landmark Andreas D. Mordal Siri Ullern Eli Fyhn
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452784

Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus. Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfattende survey tre år ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1187042

Tema for denne artikkelen er rådgiverrollen i videregående skole. I lovgivning og retningslinjer for rådgivning forstås rådgivernes primære oppgave som det å hjelpe elever til å gjøre gode valg og gi dem valgkompetanse. Til grunn for denne forståelsen ligger antagelser om at både elever og rådgivere...

Forfattere Mathiesen Ida Holth Mordal Siri Buland Trond Hallgeir
År 2014
Type Tidsskriftspublikasjon
Vis alle publikasjoner hos Cristin