Til hovedinnhold

Tarald Rohde

Seniorrådgiver

Tarald Rohde

Seniorrådgiver

Tarald Rohde
Telefon: 950 51 745
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1681048

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske utvikl...

Forfattere Rohde Tarald
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1465990

In 2007, the Norwegian Parliament decided to merge the two largest health regions in the country: the South and East Health Regions became the South-East Health Region (SEHR). In its resolution, the Parliament formulated strong expectations for the merger: these included more effective hospital serv...

Forfattere Rohde Tarald
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon