Til hovedinnhold

Dag Torstein Ausen

Forskningsleder

Dag Torstein Ausen

Forskningsleder

Dag Torstein Ausen
Telefon: 930 59 316
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Wearable and Mobile Technology for Safe and Active Living.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1534875

The study explores how mobile safety alarms can be utilized for ambient assisted living (AAL), and provides elderly safety, autonomy, independence and mobility. The aim is to generate knowledge on usage, usability and technical requirements to harvest the potential benefits of using wearable and mob...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1519586

OPTET-prosjektet viser hvordan innføring av optimeringsteknologi ikke bare endrer måten planlegging av arbeidslistene gjennomføres på, men også endrer arbeidsdagen til de ansatte, tjenestene som leveres til brukerne og organisering av oppgaver. Planleggingsverktøyet påvirker derfor arbeidshverdagen ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin