Til hovedinnhold

Dag Torstein Ausen

Forskningsleder

Dag Torstein Ausen

Forskningsleder

Dag Torstein Ausen
Telefon: 930 59 316
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Kunnskapsgrunnlag for evaluering av pilotprosjekt

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1549338

Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for prosjektet Førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Rapporten baserer seg på analyse av 25 forskningsartikler, og trekker ut den viktigste kunnskapen som er relevant for utviklingen av prosjektet. Analysen konkluderer med at alderstilpasset skolebaser...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1549313

SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på KAD-sengeposter og legevakt som gir økt kvalitet i pasientbehandlingen, forbedr...

Forfattere Ausen Dag Austad Hanne Opsahl Svagård Ingrid Storruste Landmark Andreas D. Tjønnås Maria Suong Rohde Tarald Halvorsen Trond Halvorsen Marit Røed Trondsen Trond Tomasevic Tanja
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Wearable and Mobile Technology for Safe and Active Living.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1534875

The study explores how mobile safety alarms can be utilized for ambient assisted living (AAL), and provides elderly safety, autonomy, independence and mobility. The aim is to generate knowledge on usage, usability and technical requirements to harvest the potential benefits of using wearable and mob...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1519586

OPTET-prosjektet viser hvordan innføring av optimeringsteknologi ikke bare endrer måten planlegging av arbeidslistene gjennomføres på, men også endrer arbeidsdagen til de ansatte, tjenestene som leveres til brukerne og organisering av oppgaver. Planleggingsverktøyet påvirker derfor arbeidshverdagen ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin