Til hovedinnhold

Eivind Solvang

Seniorforsker

Eivind Solvang

Seniorforsker

Eivind Solvang
Telefon: 926 24 451
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1024554

This report describes the results of a preliminary study relating to increasing the power output of hydroelectric power plants at existing reservoirs in Southern Norway subject to the constraints of current regulations regarding highest and lowest regulated water levels (HRWL and LRWL). The main sce...

Forfattere Solvang Eivind
År 2012
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1006771

SAMMENDRAG Rapporten beskriver resultater fra en innledende studie vedrørende økt effektkapasitet fra eksisterende vannkraftmagasiner i Sør-Norge innenfor dagens bestemmelser om høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV). Hovedscenarioet består av 12 nye kraftverk med en samlet effektkapasi...

Forfattere Solvang Eivind
År 2012
Type Rapport/avhandling