Til hovedinnhold

Trond Kjell Vadseth

Ingeniør

Trond Kjell Vadseth

Ingeniør

Trond Kjell Vadseth
Telefon: 930 93 909
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1416160/

This paper studies application of the method of projected fringes on measurement of the surface topography of double-curved propeller blades, produced in liquid metal, i.e. NiAl-bronze, with surface areas of about one square meter. The measurements are performed inside a grinding hall of a propeller...

Forfattere Kjell Gunnar Robbersmyr Kjell Gåsvik Trond Kjell Vadseth Hamid Reza Karimi
År 2016
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1044964/

Abstract Fringe projection is a versatile method for mapping the surface topography. In this paper, it is used to measure the deformation of steel plates under static penetration. Here, the surface shape changes continuously. Therefore, it is important to minimize the registration time. To...

Forfattere Kjell Gåsvik Kjell G Robbersmyr Trond Kjell Vadseth Hamid Reza Karimi
År 2014
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268985/

Rapporten inneholder dokumentasjon på utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift. arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumsvirksomhet på land og på sokkel.   Rapporten omhandler de ulike aspektene som har inngått i SINTEF sitt bistandsprosjekt for...

Forfattere Tommy Haugan Trond Kjell Vadseth Wenche Brenne Drøyvold Fred Størseth
År 2007
Type Rapport