Til hovedinnhold

Mari Greta Bårdsen

Seniorrådgiver ledelse

Mari Greta Bårdsen

Seniorrådgiver ledelse

Mari Greta Bårdsen
Telefon: 979 61 633
E-post:
Avdeling: Administrasjon
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1916009/

Nei, det er ikke science fiction. Skal vi greie å stanse de menneskeskapte klimaendringene i tråd med Parisavtalen, er det ikke lenger nok bare å kutte utslipp. Om vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader, trengs også klimapositiv teknologi, ifølge FNs klimapanel. Altså løsninger som...

År 2021
Type Populærvitenskapelig artikkel