Til hovedinnhold

Ståle Walderhaug

Administrerende direktør

Ståle Walderhaug

Administrerende direktør

Ståle Walderhaug
Telefon: 907 66 069
E-post:
Avdeling: SINTEF Nord
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1480365/

Background: Telemedicine services have been successfully used in areas where there are adequate infrastructures such as reliable power and communication lines. However, despite the increasing number of merchants and seafarers, maritime and Arctic telemedicine have had limited success. This might be...

Forfattere Ashenafi Zebene Woldaregay Ståle Walderhaug Gunnar Hartvigsen
År 2017
Type Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1365054/

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) menneskelige og organisatoriske faktorer og...

Forfattere Ida Maria Haugstveit Jan Håvard Skjetne Ståle Walderhaug yngve Antonsen May-Britt Ellingsen Nils Håheim-Saers Yngve Heggelund
År 2016
Type Rapport