Til hovedinnhold

Thor Harald Bjørkvoll

Seniorforsker

Thor Harald Bjørkvoll

Seniorforsker

Thor Harald Bjørkvoll
Telefon: 930 28 764
E-post:
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1860965/

Rapporten oppsummerer en studie om psykisk syke og psykisk ustabile personer og de prehospitale tjenestene avgrenset til AMK- og bilambulansetjenesten i Helse Midt-Norge for perioden 2014 - 2018. Det dreier seg om nivå og utvikling på antall AMK-hendelser og ambulanseoppdrag knyttet til denne...

År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1617663/

Selecting portfolios of electricity production assets, energy sources and market participation strategies facilitates usage and management of complementary resources. It helps also power producers to address uncertainties and to balance profit contributions, costs and risks. Therefore, portfolios...

Forfattere Stein-Erik Fleten Kjetil Trovik Midthun Thor Harald Bjørkvoll Adrian Tobias Werner Marte Fodstad
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1502427/

The paper discusses the sustainability of roof rainwater harvesting (RWH) in Greater Accra, Ghana We take a holistic approach, but focus especially on the social dimension. The discussion is grounded in a research and development project including a holistic sustainability assessment of selected RWH...

Forfattere Sigrid Damman Herman Helness Barnabas Amisigo Roland Asare Regina Ama Banu Kwadwo Ansong Asante Thor Harald Bjørkvoll Kamal Azrague Mavis Akuffobea Frederick Logah Portia Adade Williams Frederick Amu-Mensah Masahudu Fuseini George Essegbey
År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1425056/

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antall...

Forfattere Thor Harald Bjørkvoll Mats Mathisen Aarlott Kjetil Trovik Midthun
År 2016
Type Rapport